Veterinární výjezdová služba v provozu, ošetření nutno objednat předem.

Triky psích cvičitelů

1. Trik důslednosti

Pes musí poznat, že neexistuje jiná možnost, než Vás poslechnout. Pokud se mu jednou podaří prosadit svou vůli, budete mít o to těžší pozici a pes bude neustále zkoušet, zda je opravdu nutné Vás poslechnout. Povel tedy nedávejte v případě, kdy si nejste jisti, zda si jeho splnění budete schopni vynutit. Budete-li však důslední již od počátku, hodně si usnadníte práci a předejdete mnoha potížím do budoucna.

 

2. Trik malých krůčků

Přetěžování psa vede k jeho neschopnosti učit se. Lépe je cvičit častěji a po kratší dobu. Pes neztratí motivaci a bude mít chuť ke spolupráci s vámi. Lekce by neměly trvat déle než půl hodiny. Než budete psa učit nové lekci, nechte ho provést cvičení, které umí a u kterého bude mít radost, že ho provádí. Protože jak u lidí, tak u psů platí: kdo se učí rád, učí se rychleji a více.