Veterinární výjezdová služba v provozu, ošetření nutno objednat předem.

7 triků psích cvičitelů

Připravili jsme pro Vás nový seriál o zásadách výchovy a výcviku psa. Každý týden můžete očekávat nový příspěvek.

1. Trik důslednosti

Pes musí poznat, že neexistuje jiná možnost, než Vás poslechnout. Pokud se mu jednou podaří prosadit svou vůli, budete mít o to těžší pozici a pes bude neustále zkoušet, zda je opravdu nutné Vás poslechnout. Povel tedy nedávejte v případě, kdy si nejste jisti, zda si jeho splnění budete schopni vynutit. Budete-li však důslední již od počátku, hodně si usnadníte práci a předejdete mnoha potížím do budoucna.

 

2. Trik malých krůčků

Přetěžování psa vede k jeho neschopnosti učit se. Lépe je cvičit častěji a po kratší dobu. Pes neztratí motivaci a bude mít chuť ke spolupráci s vámi. Lekce by neměly trvat déle než půl hodiny. Než budete psa učit nové lekci, nechte ho provést cvičení, které umí a u kterého bude mít radost, že ho provádí. Protože jak u lidí, tak u psů platí: kdo se učí rád, učí se rychleji a více.